222917 تجلیل بخشدارمرکزی از شوراهای اسلامی به مناسبت روز شوراها به مناسبت روز شوراها طی مراسمی مهندس قسمت پور بخشدار مرکزی به اتفاق مهندس جعفر زاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری لنگرود ، از اعضای شورای اسلامی بخش و همه اعضای شوراها اسلامی روستاهای بخش مرکزی تجلیل نمود. <div class="entry-content" style="font-size: 14px; font-family: Shabnam; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; font-weight: 400; color: rgb(0,0,0); font-style: normal; orphans: 2; widows: 2; margin: 0px; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> <p style="margin-bottom: 0px; font-family: Shabnam !important; margin-top: 20px; text-align: justify; letter-spacing: 0px !important">به گزارش صدای خاک،&nbsp;بخشدار مرکزی در حاشیه این مراسم به یاد ماندنی ضمن تبریک ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها اسلامی گفت : جایگاه شوراها که به عنوان امین ومنتخب مردم هستند بسیار ارزشمند است و در این میان ادارات و نهادها باید همکاری بیشتری با این عزیزان داشته باشند تا مسیر خدمات رسانی به روستاها هموارتر شود</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-family: Shabnam !important; margin-top: 20px; text-align: justify; letter-spacing: 0px !important">سعید قسمت پور اظهار کرد: همدلی و همبستگی شوراهای اسلامی بخش مرکزی در سطح شهرستان زبانزد است و همین عامل مهمی در پیشبرد اهداف در راستای تأمین منافع مردم است.</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-family: Shabnam !important; margin-top: 20px; text-align: justify; letter-spacing: 0px !important">وی افزود : امیدوارم با تلاش این عزیزان روز به روز شاهد استفاده از پتانسیل&zwnj;های و امکانات محلی در جهت پیشرفت ورفاه حال روستاییان باشیم.</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-family: Shabnam !important; margin-top: 20px; text-align: justify; letter-spacing: 0px !important">بخشدار مرکزی در بخش پایانی سخنانش بار دیگر روز شوراها را به تمامی اعضای تلاشگر شورای بخش و روستاهای بخش مرکزی که صادقانه و خالصانه تنها باهدف خدمت به مردم پا به عرصه حل مسائل و مشکلات روستایی گذاشته، تبریک گفت و عزت و سربلندی آنان را در جهت ادامه راه خدمت&zwnj;رسانی، خواستار شد .</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-family: Shabnam !important; margin-top: 20px; text-align: justify; letter-spacing: 0px !important">&nbsp;</p> <figure class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped" style="list-style-type: none; font-family: Shabnam; padding-bottom: 0px; text-align: center; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 20px 0px 0px; display: flex; letter-spacing: 0px !important; padding-right: 0px; gap: var( --wp--style--gallery-gap-default, var( --gallery-block--gutter-size, var( --wp--style--block-gap, 0.5em ) ) ); flex-wrap: wrap; align-items: normal; --wp--style--unstable-gallery-gap: var( --wp--style--gallery-gap-default, var( --gallery-block--gutter-size, var( --wp--style--block-gap, 0.5em ) ) )"></figure><figure class="wp-block-image size-large" style="max-width: 100%; font-family: Shabnam; position: relative; text-align: center; margin: 0px; display: flex; letter-spacing: 0px !important; flex-grow: 1; justify-content: center; flex-direction: column; align-self: inherit"></figure><img class="wp-image-4240" alt="" src="http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B3%DB%B3%DB%B5_IMG_1406-1024x683.jpg" data-id="4240" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۰۳۳۵_IMG_1406-1024x683.jpg 1024w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۰۳۳۵_IMG_1406-300x200.jpg 300w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۰۳۳۵_IMG_1406-768x512.jpg 768w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۰۳۳۵_IMG_1406-1536x1024.jpg 1536w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۰۳۳۵_IMG_1406-2048x1365.jpg 2048w" style="border-top-style: none; max-width: 100%; border-left-style: none; height: 172px; width: 244px; vertical-align: bottom; border-bottom-style: none; padding-bottom: 15px; padding-top: 15px; border-right-style: none; padding-left: 15px; display: block; letter-spacing: 0px !important; padding-right: 15px; border-radius: 5px; box-shadow: rgba(238, 238, 238, 0.6) 0px 0px 5px 5px; flex: 1 0 0%; object-fit: cover" /><figure class="wp-block-image size-large" style="max-width: 100%; font-family: Shabnam; position: relative; text-align: center; margin: 0px; display: flex; letter-spacing: 0px !important; flex-grow: 1; justify-content: center; flex-direction: column; align-self: inherit"></figure><img class="wp-image-4238" alt="" src="http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B3_IMG_1419-1024x683.jpg" data-id="4238" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۰۵۱۳_IMG_1419-1024x683.jpg 1024w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۰۵۱۳_IMG_1419-300x200.jpg 300w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۰۵۱۳_IMG_1419-768x512.jpg 768w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۰۵۱۳_IMG_1419-1536x1024.jpg 1536w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۰۵۱۳_IMG_1419-2048x1365.jpg 2048w" loading="lazy" style="border-top-style: none; max-width: 100%; border-left-style: none; height: 172px; width: 244px; vertical-align: bottom; border-bottom-style: none; padding-bottom: 15px; padding-top: 15px; border-right-style: none; padding-left: 15px; display: block; letter-spacing: 0px !important; padding-right: 15px; border-radius: 5px; box-shadow: rgba(238, 238, 238, 0.6) 0px 0px 5px 5px; flex: 1 0 0%; object-fit: cover" /><figure class="wp-block-image size-large" style="max-width: 100%; font-family: Shabnam; position: relative; text-align: center; margin: 0px; display: flex; letter-spacing: 0px !important; flex-grow: 1; justify-content: center; flex-direction: column; align-self: inherit"></figure><img class="wp-image-4239" alt="" src="http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7%DB%B1%DB%B0_IMG_1441-1024x683.jpg" data-id="4239" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۵۷۱۰_IMG_1441-1024x683.jpg 1024w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۵۷۱۰_IMG_1441-300x200.jpg 300w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۵۷۱۰_IMG_1441-768x512.jpg 768w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۵۷۱۰_IMG_1441-1536x1024.jpg 1536w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۵۷۱۰_IMG_1441-2048x1365.jpg 2048w" loading="lazy" style="border-top-style: none; max-width: 100%; border-left-style: none; height: 172px; width: 244px; vertical-align: bottom; border-bottom-style: none; padding-bottom: 15px; padding-top: 15px; border-right-style: none; padding-left: 15px; display: block; letter-spacing: 0px !important; padding-right: 15px; border-radius: 5px; box-shadow: rgba(238, 238, 238, 0.6) 0px 0px 5px 5px; flex: 1 0 0%; object-fit: cover" /><figure class="wp-block-image size-large" style="max-width: 100%; font-family: Shabnam; position: relative; text-align: center; margin: 0px; display: flex; letter-spacing: 0px !important; flex-grow: 1; justify-content: center; flex-direction: column; align-self: inherit"></figure><img class="wp-image-4241" alt="" src="http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B7_IMG_1518-1-1024x683.jpg" data-id="4241" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۴۱۵۱۷_IMG_1518-1-1024x683.jpg 1024w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۴۱۵۱۷_IMG_1518-1-300x200.jpg 300w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۴۱۵۱۷_IMG_1518-1-768x512.jpg 768w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۴۱۵۱۷_IMG_1518-1-1536x1024.jpg 1536w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۴۱۵۱۷_IMG_1518-1-2048x1365.jpg 2048w" loading="lazy" style="border-top-style: none; max-width: 100%; border-left-style: none; height: 172px; width: 244px; vertical-align: bottom; border-bottom-style: none; padding-bottom: 15px; padding-top: 15px; border-right-style: none; padding-left: 15px; display: block; letter-spacing: 0px !important; padding-right: 15px; border-radius: 5px; box-shadow: rgba(238, 238, 238, 0.6) 0px 0px 5px 5px; flex: 1 0 0%; object-fit: cover" /><figure class="wp-block-image size-large" style="max-width: 100%; font-family: Shabnam; position: relative; text-align: center; margin: 0px; display: flex; letter-spacing: 0px !important; flex-grow: 1; justify-content: center; flex-direction: column; align-self: inherit"></figure><img class="wp-image-4242" alt="" src="http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B4%DB%B2%DB%B7_IMG_1431-1024x683.jpg" data-id="4242" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۵۴۲۷_IMG_1431-1024x683.jpg 1024w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۵۴۲۷_IMG_1431-300x200.jpg 300w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۵۴۲۷_IMG_1431-768x512.jpg 768w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۵۴۲۷_IMG_1431-1536x1024.jpg 1536w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۵۴۲۷_IMG_1431-2048x1365.jpg 2048w" loading="lazy" style="border-top-style: none; max-width: 100%; border-left-style: none; height: 172px; width: 244px; vertical-align: bottom; border-bottom-style: none; padding-bottom: 15px; padding-top: 15px; border-right-style: none; padding-left: 15px; display: block; letter-spacing: 0px !important; padding-right: 15px; border-radius: 5px; box-shadow: rgba(238, 238, 238, 0.6) 0px 0px 5px 5px; flex: 1 0 0%; object-fit: cover" /><figure class="wp-block-image size-large" style="max-width: 100%; font-family: Shabnam; position: relative; text-align: center; margin: 0px; display: flex; letter-spacing: 0px !important; flex-grow: 1; justify-content: center; flex-direction: column; align-self: inherit"></figure><img class="wp-image-4243" alt="" src="http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B4%DB%B5%DB%B6_IMG_1417-1024x683.jpg" data-id="4243" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۰۴۵۶_IMG_1417-1024x683.jpg 1024w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۰۴۵۶_IMG_1417-300x200.jpg 300w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۰۴۵۶_IMG_1417-768x512.jpg 768w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۰۴۵۶_IMG_1417-1536x1024.jpg 1536w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۳۰۴۵۶_IMG_1417-2048x1365.jpg 2048w" loading="lazy" style="border-top-style: none; max-width: 100%; border-left-style: none; height: 172px; width: 244px; vertical-align: bottom; border-bottom-style: none; padding-bottom: 15px; padding-top: 15px; border-right-style: none; padding-left: 15px; display: block; letter-spacing: 0px !important; padding-right: 15px; border-radius: 5px; box-shadow: rgba(238, 238, 238, 0.6) 0px 0px 5px 5px; flex: 1 0 0%; object-fit: cover" /><figure class="wp-block-image size-large" style="max-width: 100%; font-family: Shabnam; position: relative; text-align: center; margin: 0px; display: flex; letter-spacing: 0px !important; flex-grow: 1; justify-content: center; flex-direction: column; align-self: inherit"></figure><img class="wp-image-4244" alt="" src="http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B4%DB%B2%DB%B9%DB%B0%DB%B1_IMG_1542-1024x683.jpg" data-id="4244" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۴۲۹۰۱_IMG_1542-1024x683.jpg 1024w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۴۲۹۰۱_IMG_1542-300x200.jpg 300w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۴۲۹۰۱_IMG_1542-768x512.jpg 768w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۴۲۹۰۱_IMG_1542-1536x1024.jpg 1536w, http://partovkhbar.ir/wp-content/uploads/2023/04/۲۰۲۰۰۹۲۳۱۴۲۹۰۱_IMG_1542-2048x1365.jpg 2048w" loading="lazy" style="border-top-style: none; max-width: 100%; border-left-style: none; height: 508px; width: 747px; vertical-align: bottom; border-bottom-style: none; padding-bottom: 15px; padding-top: 15px; border-right-style: none; padding-left: 15px; display: block; letter-spacing: 0px !important; padding-right: 15px; border-radius: 5px; box-shadow: rgba(238, 238, 238, 0.6) 0px 0px 5px 5px; flex: 1 0 0%; object-fit: cover" /> <p style="margin-bottom: 0px; font-family: Shabnam !important; margin-top: 20px; text-align: justify; letter-spacing: 0px !important">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-family: Shabnam !important; margin-top: 20px; text-align: justify; letter-spacing: 0px !important">&nbsp;</p> </div> <p><footer class="entry-footer" style="font-size: 14px; font-family: Merriweather; border-top-color: rgb(243,243,243); white-space: normal; word-spacing: 0px; border-bottom: rgb(243,243,243) 2px solid; text-transform: none; border-left-color: rgb(243,243,243); font-weight: 600; color: rgb(0,0,0); padding-bottom: 20px; font-style: normal; padding-top: 15px; padding-left: 0px; orphans: 2; widows: 2; border-right-color: rgb(243,243,243); letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"></footer><span class="cat-links twp-links" style="font-family: Shabnam; display: inline-block; letter-spacing: 0px !important; padding-right: 15px">ا</span></p>