223934 شفاف سازی شهرداری شلمان در خصوص نحوه عملکرد و اعتبارات مالی پایان هر ماه مردم از میزان اعتبارات عمرانی و عملکرد واحدهای مختلف شهرداری شهرداری شلمان مطلع می شوند <p>به&zwnj;گزارش صدای خاک؛ ارزیابی و مدیریت عملکرد هر کدام از واحدهای شهرداری یکی از مباحث ویژه ای است که از زمان حضور دکتر ناصر رنجبر به عنوان سرپرست شهرداری برای ارتقای عملکرد کارکنان شهرداری و همچنین اطلاع رسانی به مردم به خوبی دیده می شود</p> <p>بنا براین گزارش ناصر رنجبر در گفتگو با خبرنگار ما گفت : تمامی موارد و جزئیات اعتبارات عمرانی در شهرداری شلمان شفاف است و پایان هر ماه مردم از میزان اعتبارات عمرانی و عملکرد واحدهای مختلف شهرداری شهرداری مطلع شوند.</p> <p>موردی که در اردیبهشت ماه نگاه خاصی به آن شد، بحث آسفالت کوچه و معابر است</p> <p><br /> وی هدف از این نوع شیوه مدیریت شهری را تلاش مضاعف مجموعه شهرداری وشورای اسلامی شهر در خدمات رسانی حوزه&zwnj;های مختلف عمرانی ،اجتماعی ، فرهنگی و.. اعلام نمود و افزود: در این مسیر مهم علاوه بر اینکه افزایش عملکرد کارکنان و خدمات رسانی را موجب میشود ،بسیاری از ملزمات و نیازهای شهر نیز شناسایی و برای راه حل آن در جلسات متعدد برنامه طراحی می شود که نتیجه آن بر رضایت مندی شهروندان وکیفیت زندگی شهری اثر می&zwnj;گذارد .</p> <p>&nbsp;</p>